CONTACTS

CHINA, GUANGZHOU

Martin Bencher (China) Co., Ltd. Guangzhou Branch

PARA PAN
Branch Manager

WINNE WANG
Operations Supervisor

Telephone: + 86 20 8330 2202

JOHN LEE
Operations & Sales

Telephone: + 86 20 8330 2202

ECHO QIN
Operations & Sales

Telephone: + 86 20 8330 3510

GLORIA HOU
Project Manager

Telephone: + 86 20 8370 1509

LINGLING WANG
Logistics Coordinator